התקנתי את התוכנה הפעלתי אותה בחרתי שפה ואז זה קרס וכתב שהוא ניסה לשמור את ההגדרות

תודה מראש