הורדתי איזה פרק של סידרה שרציתי לנסות לתרגם. עכשיו ראיתי שיש בפרק קריוקי מוכן, תזמון לקריוקי הכול.
אז כשסיימתי לתרגם את הפרק הזה, קודדתי ואז ראיתי שהקריוקי לא עובד. אז אני רוצה לדעת
יש איזו שהיא דרך לפצל את הקריוקי והפרק בנפרד? ככה שאני יכול להוסיף אותו עם לתוכנת קידוד ואז לקודד.