מה עם מדריך המשחקים? יצאו עוד מישחקים לשוק האם תוכלו להוסיף אותם למדריך המשחקים בבקשה?
עוד דבר אחד במדריך דמויות שם הדמות של המלווים של הקאגה חסרה קורוטסוצ'י במלווים בבקשה תוסיפו
אותו