עזרה - חיפוש - משתמשים - לוח שנה
גרסה מלאה: קידוד: נספח ח' - פילטרים פנימיים
אנימה ישראל - ANiMe-iL > עבודה עברית - Fan Made > פאנסאב / כתוביות בעברית > אומנות עיבוד הווידאו
SirSwagALot
נספח ח' - פילטרים פנימיים


כאן תהיה רשימה של פילטרים פנימיים לAVISYNTH - כלומר, הם לא דורשים קבצים אקסטרניים(חלקם הם קבצים אקסטרניים - אבל הם באים עם התוכנה ולא דורשים עןד התקנות) - והסברים עליהם.
***פאראמטר בוליאני = פאראמטר שיכול להיות רק TRUE או FALSE***


AviSource - פותח קבצי AVI. דוגמא:
AviSource("Secret Sex Tape.avi")
פאראמטר בוליאני מעניין: AUDIO. דוגמא:
AviSource("Meow.avi",Audio=false)

DirectShowSource - פותח קבצים שהם גם לא AVI. פותח כל קובץ שאפשר לפתוח.
גם כאן יש פאראמטר בוליאני AUDIO, אבל יותר מעניין, יש כאן פאראמטר FPS. לפעמים ה פריים-רייט של קבצי ASF לא נכון, ואז צריך לעשות משהו כמו:
DirectShowSource("Meow.avi",FPS=15)
או מה שזה לא יהיה...

AssumeFPS - מאפשר לכם לשנות את הפריים-רייט, דוגמא שמעניינת אותנו:
AssumeFPS(24000,1001)
זה ייתן לנו פריים רייט טוב של 23.9760, שלא כמו הFPS של DIRECTSHOWSOURCE, אשר לא מדויק, ויראה שזה 23.9760, אבל זה לא היה.

Greyscale - הופך ווידאו לשחור לבן או משהו פאנקי כזה smile.gif. דוגמא:
GreyScale()

Invert - הופך את צבעי הווידאו. בווידאו בהם שיטת קידוד הצבעים(ראה נספח ה') מבוססת על YUV - ניתן לעשות הפיכת צבעים רק ל Y או U או V, או לשנים מהם, או לכל השלושה. דוגמא להפיכה של U:
Invert("U")

Levels - פילטר אשר משנה כל מני דברים הקשורים לצבעים. בשבילינו חשובה רק הדוגמא הזאת:
Levels(16, 1, 235, 0, 255, coring=false)
זה יהפוך את הצבעים מצבעי מסך טלוויזיה לצבעי מסך מחשב(ראה נספח ה' - "שיטת קידוד צבע"). מקומות חשוכים מדי ייבלעו, ובהירים מדי יקבלו יותר מדי אור - לכן יש להיזהר, לפעמים כדאי לשנות את ה 235 ל 245. אפשר גם לטפל בבעיות מקומיות בעזרת TWEAK לאותם מקומות.

Tweak - עוד פילטר לשיחוק בצבעים, אבל פה העניין קשור יותר ל"חושך\בהירות, ו ל קונטראסט. הנה הפאראמטרים החשובים בתוך דוגמא:
Tweak(Hue=0.0, Sat=1.0, Bright=0.0, Cont=1.0)
אלו הם הערכים ה"ברירת מחדל" של פילטר זה, כלומר, לרשום את השורה שלמעלה זה בדיוק כמו לרשוםTweak()ללא פאראמטרים בכלל.
שורה זאת גם לא תשנה דבר. כאשר הפאראמטרים הם ב"ברירת מחדל" בפילטר הזה, אז אין שינוי. מכאן מעניין אותנו שלושת הפאראמטרים האחרונים, הראשון מבין ה4 לא ממש מעניין:
Hue - לא כל כך מעניין, ערכים חיוביים יעשו את התמונה לאדומה יותר, שליליים לירוקה יותר. הולך מ -180 עד ל +180.
Sat - כאשר ארך זה שווה ל 0 אז התמונה נהיית מחוסרת צבעים - חיזוק ערך זה ייגרום לצבעים חזקים יותר. הולך מ 0 עד 10.
Bright - ערך זה ב שלילי עושה את התמונה לחשוכה יוצר, בחיובי לבהירה יותר. הולך מ -255 עד +255.
Cont - שינוי קונטראסט. הולך מ 0 עד 10.
לרוב, כאשר מנסים להחשיך את התמונה, אז ה BRIGHT הולך מקסימום עד -12, והCONT הולך מקסימום עד 0.97

LanczosResize / Lanczos4Resize / BlackmanResize / Spline64Resize / BiLinearResize - כל אלו משנים רזולוציה. אני ממליץ על לאנקזוס, ואולי על בלאקמאן - זה נשמע מעניין, סוג של לאנקזוס - עוד לא ניסיתי אבל. השימוש בכול אלו הוא דומה, פשוט שמים שני ערכים של הרזולוציה החדשה, למשל:
Lanczos4Resize(1024,768)
חלק יותר טובים כאשר מקטינים רזולוציה, חלק גאשר מגדילים, בילאניאר עושה את התמונה לפחות מחודדת מלאנקזוס, וכו'(ראה נספח ה' - רזולוציה לגבי הגבלות.).

FreezeFrame - מחליף פריימים(היוועץ בנספח ה' לגבי פריימים). דוגמאות:
FreezeFrame(150,300,5) - יחליף את הפריימים מ 150 עד 300 בפריים מספר 5.
FReezeFrame(3,3,4) - יחליף את הפריים השלישי בפריים הרביעי.
הפריים שבו מוחלפים הפריימים נשאר אותו דבר. בדוגמא הראשונה, פריים מספר 5 נשאר אותו דבר, ובשניה מספר 4 נשאר אותו דבר.

Trim - מה שבנות עם יותר מדי שיער במקום הלא נכון צריכות לעשות... *אהם* - מקצץ פריימים(היוועץ בנספח ה' לגבי פריימים) - דוגמא:
Trim(0,100)
שורה זאת תשאיר רק את פריים מספר 0(הפריים הראשון) עד 100. (מחשבים סופרים מ 0, זוכרים?).
Trim(5500,5600)
תשאיר אותכם עם פריימים מספר5500 עד 5600.

Crop - חותך מהקצוות(מכל ארבעתם). שורת ברירת מחדל:
Crop(0,0,-0,-0)
שורה זאת לא תשנה דבר.
ה 0 הראשון זה שמאל, השני זה למעלה, ה0 השלילי הראשון זה ימין, ה 0 השלילי השני זה למטה.
כלומר:
Crop(4,8,-12,-16)
יחתוך 4 שורות של פיקסלים משמאלה, 8מלמעלה, 12מימינה ו16 מלמתה.
*לא להסיר את המינוסים מהאפס השלישי והרביעי.
בשביל מידע לגבי הגבלות שינוי הרזולוציה(חתיכה של שורות = שינוי של רזולוציה) אנא היוועץ בנספח ה' לגבי רזולוציה.
לרוב, כאשר מקבלים קובץ ווידאו-גלם, אז יש לחתוך את הקצוות, כ 4 מכל תעד, ולפעמים טיפה מלמעלה. כל מקרה ומקרה משהו אחר.

Blur - מטשטש או מחדד את התמונה. ערכים שליליים מחדדים(הערך השלילי ההכי גדול זה -1). ערכים חיוביים מטשטשים(הערך הכי גבוהה זה 1.58)
דוגמא לטישטוש:
Blur(1.5)
דוגמה לחידוד:
Blur(-0.75)
בגדול, בלור עושה חידוד טוב יותר מאשר "ניקוי" - ערכים טובים לחידוד של בלור זה מ -0.15 עד -0.35.

TemporalSoften - מנקה את התמונה. דוגמא עם ערכים מומלצים:
TemporalSoften(4,4,8,15,2)
מומלץ לשחק עם 2 הערכים הראשונים(4,4) - גבוהה מדי וזה ימחק פרטים חשובים מהתמונה.

StackHorizontal - לוקח שני קליפים או יותר ומראה אותם אחד לצעד האחר - משמאל לימין. דוגמא:
StackHorizontal(clip1,clip2)
*שיטת קידוד הצבע, הרזולוציה, והפריים-רייט אמורות להיות אותו הדבר בין כל קבצי הווידאו המאוחדים.
**למידע לגבי עבודת שפת האם של AVISYNTH ראה נספח ט'.

StackVertical - לוקח שני קליפים או יותר ומראה אותם אחד לצעד האחר - מלמעלה למטה. דוגמא:
StackVertical(clip1,clip2)
*שיטת קידוד הצבע, הרזולוציה, והפריים-רייט אמורות להיות אותו הדבר בין כל קבצי הווידאו המאוחדים.
**למידע לגבי עבודת שפת האם של AVISYNTH ראה נספח ט'.

FadeIn - עושה ככה שהקליפ מתמוסס אל המציאות מחשכה, בהדרגה, דוגמא:
a=avisource("meow.avi")
fadein(a,50)
יגרום לכך ש50 הפריימים הראשונים יהיו התמוססות של הקליפ A, מחשכה מוחלטת לאט לאט עד שבסוף רואים את התמונה. כלומר, פריים 0 = צבע שחור, פריים 25 = רואים את הווידאו, אבל לא לגמרי, פריים 50 = רואים את הווידאו כמו שצריך.
מספר הפריימים של הקליפ לא משתנה.
הפאראמטר הראשון שולט מגדיר על איזה ווידאו יש לעשות את ה FADE, השני מגדיר כמה פריימים התהליך ייקח.

FadeOut - אותו דבר כמו FADEIN, רק שני דברים שונים: 1)במקום שההתמוססות תהיה בהתחלה, כאן ההתמוססות היא בסוף הווידאו, ו2) - הקליפ מתמוסס *אל* הצבע השחור - הוא לא *בא* מהצבע השחור כמו ב FADEIN, הוא מתמוסס *אל* הצבע השחור.
מספר הפריימים של הקליפ לא משתנה.
הפאראמטר הראשון שולט מגדיר על איזה ווידאו יש לעשות את ה FADE, השני מגדיר כמה פריימים התהליך ייקח.

Overlay - פילטר אשר נותן לשים ווידאו אחד על השני,
overlay(CLIP1,CLIP2,x=60,y=50,opacity=0.7)
הפאראמטר הראשון(CLIP1) מגדיר את הווידאו הראשי,זה יהיה הווידאו ש*עליו* יבוא הווידאו השני.
הפאראמטר השני מגדיר את הווידאו השני - זה הווידאו אשר אנו רוצים לשים *על* הווידאו אשר מוגדר בפאראמטר הראשון.
הפאראמטר השלישי והרביעי מגדירים היכן ימוקם הווידאו אשר הוגדר בפאראמטר השני.
הפאראמטר ה חמישי מגדיר את שקיפות התמונה. 1.0 זה תמונה רגילה, 0.5 זה חצי שקופה.
mar11
כל שורה כזאת שתשפיע על הוידאו, אמורה להגדיל את הגודל הסופי של הקובץ, לא?
או לאו דווקא להגדיל?
אני מתכוון לשורות שמשפיעות על צבעי הוידאו... ולא לשורות שחותכות קצוות או פריימים.
SirSwagALot
מה שיגדיל את גודל הווידאו זה או תמונה גדולה יותר, או מספר גבוהה יותר של פרטים לקודד.

כלומר, חידוד יגדיל, טישטוש יקטין. הגדלת רזולוציה תגדיל. לתיכת קצוות תקתין. שינוי צבעים לא יעשה כמעט כלום לפי מה שאני זוכר.
Marshall Mathers
כן, אז למה 24000,1001 ייתן פריימרייט של 23.976?
SirSwagALot
פתח מחשבון, וחלק את המספר הגדול בקטן.

יש הסבר למה יש את הקטע הזה, אבל זה לא כל כך משנה בשבילנו כרגע.
Marshall Mathers
עדיף להבין דברים מאשר סתם לכתוב אותם כמו רובוט לא? אז אם יש הסבר, למה לא לכתוב אותו?
SirSwagALot
ככה. דבר ראשון אני אצטרך לברר ניסוחים מדוייקים ולהביא כל מני מושגים חדשים וכו', וזה לא כל כך משנה... זה ישנה רק אם אני אבחר ללמד קידוד ממקורות שהם DVD או פשוט מקורות שצריכים IVTC. אוליייי.

בכל אופן, אתה מוזמן לחפש הסברים ב GOOGLE.
TecNight
ציטוט(orochimaru sama @ 21.04.2009, 21:03) *
כן, אז למה 24000,1001 ייתן פריימרייט של 23.976?ציטוט(DarkT @ 21.04.2009, 21:04) *
פתח מחשבון, וחלק את המספר הגדול בקטן.

יש הסבר למה יש את הקטע הזה, אבל זה לא כל כך משנה בשבילנו כרגע.


וואו! זה כזה גאוני חחחחח עכשיו אפשר להבין את ההבדל בין fps=23.976 לבין AssumeFPS(24000,1001).
זאת גרסה "קלה" של התוכן הראשי שלנו. כדי לצפות בגרסה המלאה עם מידע נוסף, מבנה ותמונות בבקשה לחץ כאן.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.