תתרגמו לי בבקשה את כל המשימות האלה
==============================================================================
Mission #02 Icha Icha Delivery
==============================================================================

Location : Jiraiya at the Hokage Highway [07] near the entrance.
Reward : Genin's Clothes
Mission : You will have to bring a book to the Training Grounds [01]. The
only problem is that on the way you will encounter fans of Jiraiyas
book series. Since you're carrying an autographed copy of one of
his books they'll try to steal the book from you when bump into
them so stay out of their way. If you get caught by them you have
to start all over again, so its better to stay out of their way.
Get to the Training Grounds and talk with Ebizu near the tree logs
to complete the mission.


עכשיו המשימה השלישית :
==============================================================================
Mission #03 Fighter Challenge
==============================================================================

Location : Guy at the Training Road [03] directly at the intersection.
Reward : Red Ring
Mission : When you talk to him 3 bandits will appear behind him. Simply go to
them and defeat them. This should clear the mission.

נכון אתם שואלים למה אתם לא מצליחים לעשות את המשימה עם גאי זאת לא היא!!!!
מי שמפרש את זה אומר לכם שיש איש (guy) שעומד במפה ה 3 ורוצה שתילחמו מול הבאנדיטים.

משימה הבאה:
==============================================================================
Mission #04 Fighter Challenge Return Match
==============================================================================

Location : Guys at the Forest of Death [02] near the entrance.
Reward : Gold Necklace
Mission : There will be a group of people when you go a bit north from the
entrance. Talk to them to start this mission. A countdown of three
minutes will start and 3 dots should appear on the map. You will
have to fight 3 groups of bandits. The first is in the middle of
the pond, the next one on the plateaus on the top right of the mini
map and the other one on the top left. When you're done with the
fights the missions is over.

משימה הבאה:
==============================================================================
Mission #05 Finding Medicine for Lee
==============================================================================

Location : Lee at the Training Grounds [01] near the tree logs.
Reward : Hot Blood Band
Mission : Lee is complaining about a runny nose and sneezing. He seems to
think his alleriges are acting up. Get a thermometer from Sakura at
the Hokage Highway [07] near Tsunades Office. Now you need to get
back to Lee to talk to him. After that once again back to Sakura.
She will ask you something and you have to take the second option.
Now one last time back to Lee to finish the mission.

==============================================================================
Mission #06 Shi-zune's Herb Lessons
==============================================================================

Location : Shizune at the Forest of Death [02] near the pond.
Reward : Anbu Clothes
Mission : After you talked to her you have to get 4 items.

Map:
_______________
| 3 |
| 2|
|4 |
| |
| |
| 1 |
| |
|_____________|

Its just a schematic overview for the map but if you compare it
with your minimap you should be able to find the items. After you
got them return to Shizune and talk with her. After that leave the
area and a cutscene will appear. Take the second answer and the
mission should be done.

אחרי המשימה הזאת אתם מתחילים לפעול!!!!!!:
סאקורה נימצאת בכניסה לשביל שמוביל לבית ההוקאגה!
דברו איתה והיא תיצטרף אליכם עכשיו לכו לבית ההוקאגה יהיו דיבורים וקיצר תעשו את זה:

==============================================================================
Quest #01 Bonds of a Parent and Child
==============================================================================

Location : Sakura at the Hokage Highway [07].
Reward : Naruto Doll
Mission : First you have to enter the Hokage Office and talk with Tsunade.
When you're done leave the office and a few people will stand near
the office. Talk to them to get new informations. After that head
to the Dark Green Knoll area [04] where Iruka usually stands. A
little girl will stand near him now. Talk to her and when she has
finished talk to her another time. Blue items will appear around
the area. You have to get the one that is farthest behind Iruka.
(If you're not sure check the Kanji name for the item but don't
collect it and talk to the girl again to check the highlighted part
if its the same as the item). Bring the item to the girl when you
have the right one. Now she will ask you some questions, the right
answers are 2-3-3. Now you only need to get back to the parents to
finish the mission.

היתקדמנו =)

עכשיו המשימה הבאה:

==============================================================================
Mission #09 Hinata's Mistake
==============================================================================

Note: It seems you need to talk to Kankuro in the Sandvillage and accept his
quest before this one will appear.

Location : Hinata at Konoha Gate [08].
Reward : Hinata's Health Potion
Mission : When you enter the area you will see a bandit that dissapears then.
Hinata will spawn and talk with you. Go out from Konoha and take
the way to the desert. When you reach the first forest area you'll
see Hinata again. A countdown of 3 minutes starts and you have to
to to the end of the map to find the bandit boss. After a short
talk the mission should be finished.

תודה מראש